co můžeme řešit

Jakoukoli otázku sami sobě položíte, vždy na nějaké úrovni znáte odpověď. Jakkoli bezradní se cítíte, někde uvnitř VÍTE, CO MÁTE DĚLAT!!! Jen v tuto chvíli trávíte čas v nějaké neefektivní aktivitě, jste "zaseklí" na nějaké situaci a neuvědomujete si VOLBU, kterou v tuto chvíli máte.

Nějaká bolest z minulosti leze na povrch ... např. nedostali jste, co jste si přáli, nedůvěřovali vám, nesměli jste říkat, co jste si mysleli, neocenili váš úmysl, způsobili vám bolest na nekonečně způsobů... Často ani nevěděli, jak se cítíte, neboť to nechtěli vědět ... Nechápali, že máte bolest, neboť i ONI ji měli a považovali to za normální ... Někteří z vás si dokonce myslí, že pozornost a lásku druhých lidí mohou dostat jen, když mají bolest... Bolest na nekonečně způsobů... Převezměte zodpovědnost! Přestaňte řešit ONI a začněte řešit JÁ, neboť jste jediný člověk, který to může změnit...

Co můžeme řešit:

- pochybnosti o sobě, nedostatek sebeúcty, konfliktní vztahy, dyslexie - problémy s učením čehokoli, nesoustředěnost, poruchy řeči, sluchu, problémy s komunikací, strach, problémy s podnikáním, finanční problémy, jakýkoli neúspěch, poruchy spánku, problémy s jídlem, nadváha, bulimie, anorexie, jakékoli fyzické příznaky - nemoci: dýchací cesty, častá onemocnění, problémy kůže, bolesti hlavy, různé "nevysvětlitelné" příznaky, ženské problémy, neplodnost, cukrovka... neboť jak myslíme, tak se cítí naše tělo a pochopíme-li naši bolest a změníme-li příslušný způsob chování, či postoj, nemusíme ji už mít ...!

Nemusíme ale vždy řešit jen problémy. Můžeme si jen ujasnit, jak nyní dál ve svém životě.
Můžeme vlastně řešit VŠE, cokoli nám nevyhovuje, cokoli neodpovídá našim představám, které máme o svém životě, cokoli, co se nám nedaří, COKOLI, CO BYCHOM CHTĚLI ZMĚNIT!!! Vždy najdeme odpověď a pochopíte, co potřebujete dělat jinak, aby se změnila Vše realita.

Řešte svoje potíže včas!
Neodkládejte svoji nespokojenost a bolest.
Nečekejte, až bude bolest větší, aby vás donutila něco dělat!
Važte si sami sebe a pochopte, 
že můžete být šťastni a mít ze svého života radost!
Vše se ve svém životě učíme, učme se i dobře žít!!