Rok nám sílu dává

hudební představení na téma kalendária
o tajemství, které je skryto ale ne tak docela...

 
Zdeňka
texty
Míša
zpěv a hudba
 

Cesta staletími

Na počátku všeho byla malá modrá známka... Dala mi ji sousedka, když jsem byla ještě malá. Byl na ní tajemný a dálkami vonící nápis Malta. Věděla jsem, že je to ostrov... a také jsem věděla, že se tam jednoho dne vrátím...

A ta chvíle přišla. Vše nám bylo známé. Naše chrámy, naše tajemné koleje vryté do kamene po celém ostrově. Naše kroky vedly na ostrov Gozo... a tam u mořské brány, otevřela se cesta po staletí zavřená.

Pro mě znamenala naše cesta nalézt velkou část sebe samé. A také pochopit mnoho souvislostí kolem. Bylo to velké magické setkání, setkání po staletích...

A na oslavu tohoto setkání, hráli jsme o tom naše představení. A také pro všechny další, kteří si potřebovali vzpomenout a znovu prožít ty nádherné okamžiky spolu. Za doprovodu skupiny „Úžas“ a našich zpěvaček Míši, Míši a Iris. Za zvuku dávných a znovu nalezených tónů, četla jsem příběhy z knihy „Cesta staletími“.

Byli jsme znovu tam...
Díky za setkání s vámi všemi teď, tenkrát a možná zase někdy příště

Zdeňka